?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 刉工E学?/title> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <table id="table1" height="15" cellSpacing="0" cellPadding="0" width="90%" border="0" style="font-size: 12px; cursor: default; color: buttontext"> <caption><font color="#5AFF63"><marquee onmouseover="this.scrollAmount=0" onmouseout="this.scrollAmount=1" scrollAmount="1" scrollDelay="1" direction="up" width="100%" height="3"> <span class="STYLE1">新濠天地线上娱乐 北京赛车彩票 菠萝彩彩票 吉原娱乐 彩玩娱乐 威能彩票 博胜堂彩票 h5彩票 百胜线上娱乐 京东彩票 F1娱乐 亚马逊娱乐城 凤凰网彩票 彩77彩票网 京乐娱乐城 </span> </table> <!--top begin --> <div id="home-content_top"> <div id="home-content_top_nr"> <div style="float:left; width:409px; height:80px;"><img src="/pic_jdgc/logo.png" /></div> </div> </div> <!--top end--> <!--banner begin--> <div id="banner"> <!-- 代码 开?--> <div id="playBox"> <div class="pre"></div> <div class="next"></div> <div class="smalltitle"> <ul> <li class="thistitle"></li> <li></li> <li></li> <li></li> <li></li> <li></li> </ul> </div> <ul class="oUlplay"> <li><a href="#" target="_blank"><img src="/pic_jdgc/1.jpg" border="0" /></a></li> <li><a href="#" target="_blank"><img src="/pic_jdgc/2.jpg" border="0" /></a></li> <li><a href="#" target="_blank"><img src="/pic_jdgc/3.jpg" border="0" /></a></li> <li><a href="#" target="_blank"><img src="/pic_jdgc/4.jpg" border="0" /></a></li> <li><a href="#" target="_blank"><img src="/pic_jdgc/5.jpg" border="0" /></a></li> <li><a href="#" target="_blank"><img src="/pic_jdgc/6.jpg" border="0" /></a></li> </ul> </div> <!-- 代码 l束 --> </div> <div id="banner_foot"><img src="/pic_jdgc/banner_foot.jpg" /></div> <!--banner end--> <!--menu begin--> <div id="menu"> <ul class="navbar"> <li><a href="/html/znzzgcxy/">首页</a></li> <li><a href="/html/znzzgcxy/xyjs/1921.html">学院介绍</a></li> <li><a href="/html/znzzgcxy/zysz/">专业讄 </a></li> <li><a href="/html/znzzgcxy/szjs/">师资</a></li> <li><a href="/html/znzzgcxy/jyhd/">教研zd</a></li> <li><a href="/html/znzzgcxy/sysjs/">实验室徏?/a></li> <li><a href="/html/znzzgcxy/xsfc/">学生风采</a></li> <li><a href="/html/znzzgcxy/sxjy/">实习׃</a></li> <li><a href="/html/znzzgcxy/dtgz/">党团工作</a></li> </ul> </div> <!--menu end--> <div id="wrap"> <div id="content"> <div class="navigation" style="text-align:left; float:left;">您当前位|:<a href="/">沛_U技学院</a> >> <a href="/html/znzzgcxy/">刉工E学?/a> >> <a href="/html/znzzgcxy/xbxw/">学院新闻</a> >> 览文章</div> <div id="main2"> <div id="xinwen"> <div id="xw_hear"> <div id="xw_title"><h2>毕业季:学院送别毕业?/h2></div> <div id="xw_xinxi"><span>旉Q?019q?6?6?/span><span>点击Q?em><Script Language="Javascript" Src="/item/GetHits.asp?Action=Count&GetFlag=0&m=1&ID=8577"></Script></em>?/a></span> </div> </div> <div id="xw_content" style="text-indent:20px"> <div id="MyContent"><p style="text-indent:43px;text-align:center"><strong><span style="font-family: 宋体;font-size: 21px"><span style="font-family:宋体">毕业季:</span></span></strong><strong><span style="font-family: 宋体;font-size: 21px"><span style="font-family:宋体">学院</span></span></strong><strong><span style="font-family: 宋体;font-size: 21px"><span style="font-family:宋体">送别毕业?/span></span></strong></p><p><span style=";font-family:仿宋;font-size:19px"><span style="font-family:仿宋">栀子飘香,又逢一q毕业时Q在qE淡的、ӆ涩的季节里,对于毕业生而言Q即面对复杂的C会Q踏上一D|的征E?/span></span></p><p><span style="text-indent: 37px; font-family: 仿宋; font-size: 19px;">我院对于毕业生文明离校工作高度重视,</span><span style="text-indent: 37px; font-family: Calibri; font-size: 19px;"><span style="font-family:仿宋">营?/span></span><span style="text-indent: 37px; font-family: 仿宋; font-size: 19px;">?/span><span style="text-indent: 37px; font-family: Calibri; font-size: 19px;"><span style="font-family:仿宋">和谐温馨的毕业氛围?/span></span><span style="text-indent: 37px; font-family: 仿宋; font-size: 19px;">2019q?span style="font-family:Calibri">6</span>?span style="font-family:Calibri">20</span>日毕业生L前一晚,在副校长、智能学院院长张延峰</span><span style="text-indent: 37px; font-family: 仿宋; font-size: 19px;">带领</span><span style="text-indent: 37px; font-family: 仿宋; font-size: 19px;">副院长王喜山、部分辅导员和教师,</span><span style="text-indent: 37px; font-family: 仿宋; font-size: 19px;">?/span><span style="text-indent: 37px; font-family: 仿宋; font-size: 19px;">入走访毕业生宿舍Q亲切慰问即离校的学子们。同学们UL表示Q很感谢学校Q虽然觉得刚入学旉以适应准军校式理Q但l过四年的磨|怿q些锤炼对今后的工作和生zM很有很大的帮助?/span></p><p style="text-align: center;"><span style="text-indent: 37px; font-family: 仿宋; font-size: 19px;"><a href="javascript:;" onclick="showimg('/UploadFiles/2019-06/415/15615417099988157.jpg');"><img src="/UploadFiles/2019-06/415/15615417099988157.jpg" alt="毕业季:学院送别毕业? onmousewheel="return bbimg(this)" onload="javascript:resizepic(this)" border="0"/></a></span></p><p style="text-align: center;"><br/></p><p><span style=";font-family:仿宋;font-size:19px">6<span style="font-family:仿宋">?/span><span style="font-family:Calibri">21</span><span style="font-family:仿宋">?/span><span style="font-family:Calibri">5</span></span><span style=";font-family:仿宋;font-size:19px"><span style="font-family:仿宋">Q?/span></span><span style=";font-family:Calibri;font-size:19px">30<span style="font-family:仿宋">Q?/span></span><span style=";font-family:仿宋;font-size:19px"><span style="font-family:仿宋">在副院长</span></span><span style=";font-family:Calibri;font-size:19px"><span style="font-family:仿宋">王喜?/span></span><span style=";font-family:仿宋;font-size:19px"><span style="font-family:仿宋">?/span></span><span style=";font-family:Calibri;font-size:19px"><span style="font-family:仿宋">带领</span></span><span style=";font-family:仿宋;font-size:19px"><span style="font-family:仿宋">下,学院</span></span><span style=";font-family:Calibri;font-size:19px"><span style="font-family:仿宋">学生会成?/span></span><span style=";font-family:仿宋;font-size:19px"><span style="font-family:仿宋">?/span></span><span style=";font-family:Calibri;font-size:19px">12</span><span style=";font-family:仿宋;font-size:19px"><span style="font-family:仿宋">号学生公?/span></span><span style=";font-family:Calibri;font-size:19px"><span style="font-family:仿宋">楼前搭徏</span></span><span style=";font-family:仿宋;font-size:19px"><span style="font-family:仿宋">?/span></span><span style=";font-family:Calibri;font-size:19px"><span style="font-family:仿宋">爱心帐篷</span></span><span style=";font-family:仿宋;font-size:19px"><span style="font-family:仿宋">。ؓ毕业生离校前的资料审怸办理、费用退q等工作提供便利服务和保障?/span></span></p><p style="text-align: center;"><span style=";font-family:仿宋;font-size:19px"><span style="font-family:仿宋"><a href="javascript:;" onclick="showimg('/UploadFiles/2019-06/415/2019062617353362432.png');"><img src="/UploadFiles/2019-06/415/2019062617353362432.png" alt="毕业季:学院送别毕业? onmousewheel="return bbimg(this)" onload="javascript:resizepic(this)" border="0"/></a><br/></span></span></p><p><br/></p><p><span style=";font-family:仿宋;font-size:19px"><span style="font-family:仿宋">在办理离校手l时Q?/span></span><span style=";font-family:仿宋;font-size:19px"><span style="font-family:仿宋">卛_</span></span><span style=";font-family:仿宋;font-size:19px"><span style="font-family:仿宋">L的毕业生与老师、辅导员、同学们热情拥抱Q表达了他们对内心的不舍和对学校的留恋,q记得刚入校时你们一M停问q问那的青ӆ模样Q不同学怀揣着期盼和梦xC河科Q从一开始的不适应到如今的不舍得,时光飞逝,彷佛在一刚w?/span></span></p><p style="text-align: center;"><span style=";font-family:仿宋;font-size:19px"><span style="font-family:仿宋"><a href="javascript:;" onclick="showimg('/UploadFiles/2019-06/415/15615417663545637.jpg');"><img src="/UploadFiles/2019-06/415/15615417663545637.jpg" alt="毕业季:学院送别毕业? onmousewheel="return bbimg(this)" onload="javascript:resizepic(this)" border="0"/></a></span></span></p><p><span style=";font-family:仿宋;font-size:19px"><span style="font-family:仿宋"><br/></span></span></p><p style="text-align: center;"><span style=";font-family:仿宋;font-size:19px"><span style="font-family:仿宋"><a href="javascript:;" onclick="showimg('/UploadFiles/2019-06/415/2019062617362093827.png');"><img src="/UploadFiles/2019-06/415/2019062617362093827.png" alt="毕业季:学院送别毕业? onmousewheel="return bbimg(this)" onload="javascript:resizepic(this)" border="0"/></a><br/><a href="javascript:;" onclick="showimg('/UploadFiles/2019-06/415/2019062617362095292.png');"><img src="/UploadFiles/2019-06/415/2019062617362095292.png" alt="毕业季:学院送别毕业? onmousewheel="return bbimg(this)" onload="javascript:resizepic(this)" border="0"/></a><br/></span></span></p><p><span style=";font-family:仿宋;font-size:19px"><span style="font-family:仿宋">Ҏ学校安排l织W三?/span></span><span style=";font-family:仿宋;font-size:19px"><span style="font-family:仿宋">教师</span></span><span style=";font-family:仿宋;font-size:19px"><span style="font-family:仿宋">U家车温情送毕业生回家Q张延峰副校长带领我院教师韩琟뀁张鹏远、Q湘君、许衍{、辅导员代表孙唯童自发用U家车送他们离校,q是老师们能为毕业生在校期间做的最后一件事了,是学校的一份心意。希望毕业生在h生的道\上去创造属于你们的辉煌事业和甜蜜的爱情?/span></span></p><p style="text-align: center;"><span style=";font-family:仿宋;font-size:19px"><span style="font-family:仿宋"><br/></span></span></p><p style="text-align: center;"><span style=";font-family:仿宋;font-size:19px"><span style="font-family:仿宋"><a href="javascript:;" onclick="showimg('/UploadFiles/2019-06/415/2019062617381699945.png');"><img src="/UploadFiles/2019-06/415/2019062617381699945.png" alt="毕业季:学院送别毕业? onmousewheel="return bbimg(this)" onload="javascript:resizepic(this)" border="0"/></a><br/></span></span></p><p style="text-align: center;"><span style=";font-family:仿宋;font-size:19px"><span style="font-family:仿宋"><a href="javascript:;" onclick="showimg('/UploadFiles/2019-06/415/15615418099346007.JPG');"><img src="/UploadFiles/2019-06/415/15615418099346007.JPG" alt="毕业季:学院送别毕业? onmousewheel="return bbimg(this)" onload="javascript:resizepic(this)" border="0"/></a></span></span></p><p><span style=";font-family:仿宋;font-size:19px"><span style="font-family:仿宋"><br/></span></span></p><p><span style=";font-family:仿宋;font-size:19px"><span style="font-family:仿宋"><br/></span></span></p><p style="text-align: center;"><span style=";font-family:仿宋;font-size:19px"><span style="font-family:仿宋"><a href="javascript:;" onclick="showimg('/UploadFiles/2019-06/415/15615415298553480.JPG');"><img src="/UploadFiles/2019-06/415/15615415298553480.JPG" alt="毕业季:学院送别毕业? onmousewheel="return bbimg(this)" onload="javascript:resizepic(this)" border="0"/></a></span></span></p><p><span style=";font-family:仿宋;font-size:19px"><span style="font-family:仿宋"><br/></span></span></p><p style="text-align: center;"><span style=";font-family:仿宋;font-size:19px"><span style="font-family:仿宋"><a href="javascript:;" onclick="showimg('/UploadFiles/2019-06/415/15615419623208768.jpg');"><img src="/UploadFiles/2019-06/415/15615419623208768.jpg" alt="毕业季:学院送别毕业? onmousewheel="return bbimg(this)" onload="javascript:resizepic(this)" border="0"/></a></span></span></p><p><span style=";font-family:Calibri;font-size:19px"><span style="font-family:仿宋">毕业不散?/span></span></p><p><span style=";font-family:Calibri;font-size:19px"><span style="font-family:仿宋">青春梦v?/span></span></p><p><span style=";font-family:Calibri;font-size:19px"><span style="font-family:仿宋">?/span>2015<span style="font-family:仿宋">U?/span></span><span style=";font-family:仿宋;font-size:19px"><span style="font-family:仿宋">河科</span></span><span style=";font-family:Calibri;font-size:19px"><span style="font-family:仿宋">学子</span></span></p><p><span style=";font-family:Calibri;font-size:19px"><span style="font-family:仿宋">不忘初心</span></span></p><p><span style=";font-family:Calibri;font-size:19px"><span style="font-family:仿宋">勇往直前</span></span></p><p><span style=";font-family:Calibri;font-size:19px"><span style="font-family:仿宋">开启h生的新篇章!</span></span></p><p><span style=";font-family:Calibri;font-size:19px"><span style="font-family:仿宋">                                                                                                                    </span></span></p><p><span style=";font-family:Calibri;font-size:19px"><span style="font-family:仿宋">                                                                                                                          (刘静)</span></span></p><p><span style=";font-family:仿宋;font-size:19px"><span style="font-family:仿宋"></span></span><br/></p><p><br/></p></div> </div> </div> </div> <div id="con_right"> <div style="width:246px; height:190px; padding-top:40px; background:url(/pic_jdgc/gg_title.jpg) no-repeat;"> <div class="content_left_news"> <ul> <li style="width:230px; float:left;"><span style="text-align:right; float:right; padding-right:5px;">(05-09)</span><a href="/html/znzzgcxy/tzgg/8360.html" target="_blank"><span style="color:green">[图文]</span>刉工E学院召开2019?/a></li> <li style="width:230px; float:left;"><span style="text-align:right; float:right; padding-right:5px;">(05-07)</span><a href="/html/znzzgcxy/tzgg/8356.html" target="_blank"><span style="color:green">[图文]</span>刉工E学院开展教学中</a></li> <li style="width:230px; float:left;"><span style="text-align:right; float:right; padding-right:5px;">(12-13)</span><a href="/html/znzzgcxy/tzgg/8114.html" target="_blank"><img border="0" src="/images/video.gif">刉工E学院D办嵌入式</a></li> <li style="width:230px; float:left;"><span style="text-align:right; float:right; padding-right:5px;">(12-03)</span><a href="/html/znzzgcxy/tzgg/8067.html" target="_blank"><span style="color:blue">[公告]</span>沛_省教育厅关于公布沛_?/a></li> <li style="width:230px; float:left;"><span style="text-align:right; float:right; padding-right:5px;">(07-16)</span><a href="/html/znzzgcxy/tzgg/6507.html" target="_blank">学院召开评估整改问题?/a></li> <li style="width:230px; float:left;"><span style="text-align:right; float:right; padding-right:5px;">(07-12)</span><a href="/html/znzzgcxy/tzgg/6506.html" target="_blank">学院召开毕业论文问题?/a></li> <li style="width:230px; float:left;"><span style="text-align:right; float:right; padding-right:5px;">(07-12)</span><a href="/html/znzzgcxy/tzgg/6505.html" target="_blank">刉工E学院召开本科?/a></li> </ul> </div> </div> <div style="width:246px; height:480px; margin-top:10px; padding-top:40px; background:url(/pic_jdgc/zysz_title.jpg) no-repeat;"> <div class="content_left_news"> <ul> <li style="width:230px; float:left;"><a href="/html/znzzgcxy/zysz/6724.html" target="_blank">软g工程Q本U)</a></li> <li style="width:230px; float:left;"><a href="/html/znzzgcxy/zysz/6723.html" target="_blank">机械电子工程Q本U)</a></li> <li style="width:230px; float:left;"><a href="/html/znzzgcxy/zysz/1866.html" target="_blank">机械设计刉及其自动化(本科)</a></li> <li style="width:230px; float:left;"><a href="/html/znzzgcxy/zysz/1933.html" target="_blank">甉|工程及其自动化(本科Q?/a></li> <li style="width:230px; float:left;"><a href="/html/znzzgcxy/zysz/1935.html" target="_blank">计算机科学与技术(本科Q?/a></li> <li style="width:230px; float:left;"><a href="/html/znzzgcxy/zysz/1936.html" target="_blank">物联|工E(本科Q?/a></li> <li style="width:230px; float:left;"><a href="/html/znzzgcxy/zysz/1934.html" target="_blank">自动化(本科Q?/a></li> <li style="width:230px; float:left;"><a href="/html/znzzgcxy/zysz/1946.html" target="_blank">计算机类</a></li> <li style="width:230px; float:left;"><a href="/html/znzzgcxy/zysz/1939.html" target="_blank">机械设计刉类</a></li> <li style="width:230px; float:left;"><a href="/html/znzzgcxy/zysz/1952.html" target="_blank">自动化类</a></li> <li style="width:230px; float:left;"><a href="/html/znzzgcxy/zysz/1947.html" target="_blank">物联|应用技?/a></li> <li style="width:230px; float:left;"><a href="/html/znzzgcxy/zysz/1945.html" target="_blank">电子商务</a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <!--foot begin --> <div id="foot"> <div class="foot_nr"> <div style="width:800px; height:80px; float:left; padding-top:10px; color:#ccc; padding-left:10px; line-height:25px; font-size:12px;"> 地址:保定市南二环?956? 邮编Q?71000  电话Q?312-2123360  冀ICP?4003778?1<br> 沛_U技学院官方微博Q?177366345   沛_U技学院官方微信Phbkjxy6796005   沛_U技学院版权所? Copyright 2005-2015 HBKJXY.CN<br> <a href="">旧版主页</a>| <a href="">隐私版权</a>| <a href="">联系我们</a>| <a href="">|站地图</a> </div> <div style="width:85px; height:85px; float:left; padding-top:3px; padding-right:5px;"><img src="/pic6/weixin.jpg" /> </div> </div> </div> <!--foot end --> <a href="http://www.cyozp.live/"><span class="STYLE1"></span></a> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <table id="table1" height="15" cellSpacing="0" cellPadding="0" width="90%" border="0" style="font-size: 12px; cursor: default; color: buttontext"> <caption><font color="#5AFF63"><marquee onmouseover="this.scrollAmount=0" onmouseout="this.scrollAmount=1" scrollAmount="1" scrollDelay="1" direction="up" width="100%" height="3"> <span class="STYLE1">新濠天地线上娱乐 北京赛车彩票 菠萝彩彩票 吉原娱乐 彩玩娱乐 威能彩票 博胜堂彩票 h5彩票 百胜线上娱乐 京东彩票 F1娱乐 亚马逊娱乐城 凤凰网彩票 彩77彩票网 京乐娱乐城 </span> </table> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.eepxom.icu">spҵô׬Ǯ</a> <a href="http://www.ayeyta.icu">¿3©360</a> <a href="http://www.pnecob.cn">121Ϸ</a> <a href="http://www.pweqgb.icu">̬Ϸͷ</a> <a href="http://www.mxqgti.icu">3d500ڿѯ</a> <a href="http://www.ttznov.icu">½ɳͶעƽ̨</a> <a href="http://www.vichcd.icu">㽭ʮһѡƱ</a> <a href="http://www.wwlbzl.icu"></a> <a href="http://www.sdhpaa.com.cn">ѩԵƱȷֱ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>